start Privat Företag Om ellins kontakt
Lokalvård
Trappstädning
Byggstädning
Storstädning
Flyttstädning
Ångrengöring
Sanering
Golvvård
Fasadrengöring
Klotterbortagning
Garagestädning
Fönsterputs
Mattvätt
Trädgårdservice

Välkommen till Ellins AB

Vårt mål är att i alla avseenden skapa värde för våra kunder.
Fyra begrepp präglar Ellins strategier för att få nöjda kunder:
kvalité, korta ledtider, kompetens och kostnadseffektivitet.

Rätt kvalité uppnås och bibehålls genom ett systematiskt arbetssätt, ständiga förbättringar och en stark kundfokusering.

Korta ledtider ska prägla Ellins sätt att hantera interna såväl som externa kunder.

Kompetensutveckling ska vara ledstjärna i Ellins utveckling för att möta våra kunders förväntningar och våra medarbetares behov.

Kostnadseffektivitet ger en god totalekonomi åt våra kunder.

 
Kvalitetssäkrad städning är en självklarhet när du väljer
Ellins AB som samarbetspartner.
Vi arbetar i hela Stockholms område.
Välkommen att kontakta oss!

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

Se våra referensprojekt på Byggfolio.se

Ellins AB | Lyckselevägen 94 | 162 67 VÄLLINGBY | Tel: 08-55 44 40 40 | info@ellins.se