Startsidan Privat Företag Om ellins kontakt

 

 

TJÄNSTER FÖRETAG

Ellins AB erbjuder all slags städning, rengöring och kringtjänster för att skapa en trivsam arbetsmiljö. Med kvalitetskontroller, månatliga kundenkäter och återkommande uppföljningsmöten säkrar vi att du som kund är nöjd med vårt arbete. Här ser du vad som ingår i våra tjänster.


STÄDNING AV KONTOR OCH ANDRA ARBETSPLATSER

Städning på kontor och andra arbetsplatser kräver diskretion och anpassning till kundens tider och rutiner. Vanligen disponerar vi ett städförråd som kunden anvisar. Där håller vi god ordning och reda, bland annat med hjälp av en städobjektpärm. Vår personal är vana att hantera nycklar och kan arbeta effektivt utan att störa.


BYGGSTÄDNING-SLUTSTÄDNING
Vi har lång erfarenhet av byggstädning. Därför åtar vi oss både små och stora projekt tillsammans med både stora och mindre företag. Vi har under åren varit delaktiga i att många känt sig välkomna till både kontor, lägenheter, hotell och butiker
Vi utför det mesta inom byggstäd såsom grovstäd, avtäckning, fönsterputs och slutstäd i etapper. Önskar Du städning av etablering utför vi även det.
Arbetande förman finns på plats dagligen för att säkerställa att kvalitets och tidsplan följs, ytterst ansvarig arbetsledare kommer att finnas tillgänglig under hela projekttiden för att övervaka och leda arbetet samt deltaga vid avstämningsmöten och kvalitetskontroller.
Övriga tjänster i samband med byggstädning: 
Skyddstäckning av ytor som tex. golv och väggar, inbärning av byggmaterial, hantering av byggavfall.
Installationsbehandling av nya golv

FÖNSTERPUTSNING
Med vår professionella rengöringsmetod blir era fönster snabbt skinande rena. Vatten, rengöringsmedel, en textilklädd och en gummiförsedd fönsterskrapa är allt våra noggranna medarbetare behöver.

GOLVVÅRD/MATTVÅRD
Skinande rena golv ger ett positivt första intryck av era lokaler. Hur golven ska rengöras beror på materialet; plast, linoleum, trä, sten eller marmor. Med rätt behandling ökar golvens livslängd. Vi rengör alla slags golv med miljöanpassade metoder. Hur ofta vi ska göra det beror förstås på hur golven används och hur ni vill ha det. Rengöring av heltäckningsmattor samt impregnering.
Mattservice, entremattor , övriga mattor.

ÅNGRENGÖRING
Professionell rengöring med ånga för att  desinficera och rengöra tex våtutrymmen, tar bort mögel och lukt utan kemikalier!

STORSTÄDNING
Ett sätt att få en renare och bättre miljö är att låta oss göra en storstädning minst en gång om året. Då tar vi hand om ytor och svåråtkomliga utrymmen som inte ingår i den vanliga städningen, dammsuger och rengör möbler, rengör mattor och armaturer. I storstädningen ingår också dammkorkning samt avfläckning av väggar


FLYTTSTÄDNING
En total och omfattande rengöring av alla ytor vid utflyttning från en lokal.


GARAGESTÄDNING

Rengöring av garage med mobil högtryckstvätt, varm eller kallvatten.


FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
Låt oss ta hand om inköp och leverans av förbruknings- artiklar som pappershanddukar, tvål och toalettpapper. Vi ser till att det alltid finns på lager. Eftersom vi hanterar stora volymer har vi förmånliga prisavtal hos våra leverantörer.


ÖVRIGA TJÄNSTER
Vi kan också åta oss kringservice som att ta hand om tvätt, skötsel och underhåll av växter samt vaktmästeritjänster, returpappershantering.

Snöskottning, snöplogning samt sandning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ellins AB | Lyckselevägen 94 | 162 67 VÄLLINGBY | Tel: 08-55 44 40 40 | info@ellins.se