Startsidan Privat Företag Om ellins kontakt

MILJÖ

VÅR MILJÖPOLICY PRÄGLAS AV ANSVAR
och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer.
Med stöd av vår miljöpolicy arbetar vi för att minska föroreningar, avfall och användning av naturresurser.
Vi beaktar miljöaspekterna vid val av leverantörer och kemiska produkter. Återvinning och återanvändning av emballage, rätt dosering samt användning av den så kallade mirakeltrasan (som gör rent med bara vatten) är konkreta exempel på vårt miljöarbete.


Ellins AB | Lyckselevägen 94 | 162 67 VÄLLINGBY | Tel: 08-55 44 40 40 | info@ellins.se