Startsidan Privat Företag Om ellins kontakt

 

TRYGGHET

FÖRSÄKRINGAR & AVTAL
Ellins AB är ansvarsförsäkrade hos Länsförsäkringar
med ett belopp upp till 10 MSEK per skadetillfälle.

Ellins AB har avtal med Sveriges Byggindustrier och Svenskt Näringsliv.

 

 

 

 

 


 

 

Ellins AB | Lyckselevägen 94 | 162 67 VÄLLINGBY | Tel: 08-55 44 40 40 | info@ellins.se